Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Najważniejsze instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych

Biuro pełnomocnika rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych sprawuje merytoryczny nadzór nad wykonywaniem zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Stanowisko Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych piastuje od 21 listopada 2007 r. Jarosław Duda. Jednostka mieści się w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 11.

Na stronie internetowej biura www.niepełnosprawni.gov.pl,  można znaleźć wiele informacji na temat praw osób niepełnosprawnych - projekty i rozporządzenia ustaw, jak uzyskać status osoby niepełnosprawnej - opisana droga postępowania, informacje dotyczące zatrudnienia os. niepełnosprawnej - zakładanie własnej działalności, adresy zakładów pracy chronionej, zakłady aktywności zawodowej. Jak również wiele publikacji na tematy związanie z niepełnosprawnością.

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Jednostka istnieje od 1991 roku, PFRON jest funduszem celowym, którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie.

Na stronie internetowej funduszu www.pfron.org.pl, znaleźć można informacje o programach i zadaniach funduszu na bieżące lata, programach unijnych, możliwości dofinansowania i refundacji zadań. Oddziały PFRON-u, znajdują się w każdym województwie w Polsce.

Szczegółowe informacje i aktualności znajdziesz pod linkiem: https://www.pfron.org.pl/

 

Polski Związek Niewidomych

Jest to organizacja osób niewidomych i tracących wzrok, dbająca o zaspokojenie ich potrzeb. To skuteczny, kompetentny i niezależny finansowo rzecznik spraw tego środowiska. Pomaga niewidomym i słabowidzącym oraz ich bliskim w adaptacji do nowych warunków życia. Udziela porad i informacji w zakresie rehabilitacji i integracji społecznej. Realizowane są indywidualne i grupowe szkolenia, na których poruszane są problemy min. dot. standardów funkcjonowania osób niewidomych i słabowidzących w Polsce,  edukacji społeczeństwa w tym zakresie.

Na stronie internetowej www.pzn.org.pl, znajdą Państwo informacja o działaniach i projektach organizacji oraz aktualnościach w tym zakresie.

Szczegółowe informacje i aktualności znajdziesz pod linkiem: https://pzn.org.pl/

 

Bliższe informacje na temat działań podejmowanych na rzecz osób niepełnosprawnych znajdziesz pod linkiem: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/