Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Stawki w programie Erasmus +

Program Erasmus+ mobilność z krajami programu (KA103-2018).

Stawki obowiązujące w projektach zaakceptowanych
w konkursie 2018 roku

 

1. Mobilność studentów

Tabela A. Wyjazdy studentów na studia (SMS) i na praktykę (SMP) – stawki miesięczne

Kraje należące do danej grupy

Studia

Praktyka

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

500 €

600 €

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

450 €

550 €

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja

400 €

500 €

Studenci niepełnosprawni oraz studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej (posiadający prawo do otrzymywania tzw. dodatku socjalnego w wysokości 862 PLN na miesiąc) są finansowani z budżetu PO WER.

 

2. Mobilność pracowników

Tabela B. Wyjazdy pracowników (ST) w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, w tym przyjazdy ekspertów z zagranicznych przedsiębiorstw (STA) oraz wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (STT) – stawki dzienne

Kraje należące do danej grupy

Mobilność trwająca nie dłużej niż 14 dni

Mobilność trwająca powyżej
14 dni*

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

130 €

91 €

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

110 €

77 €

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska

100 €

70 €

* W przypadku pobytów przekraczających 14 dni, w 15. i dalszym dniu pobytu wypłacona stawka dzienna wynosi 70% stawki dziennej wypłaconej na pobyt do 14 dni, tj. odpowiednio: 91, 77, 70 €.

 

Tabela C. Ryczałt na koszty podróży

W ramach przyznanego przez NA dofinansowania Beneficjent będzie mógł wypłacać pracownikom ryczałt na koszty podróży. Kwota ryczałtu jest uzależniona od odległości między miejscem rozpoczęcia podróży a miejscem docelowym (pod uwagę należy wziąć odległość podróży w jedną stronę, aby obliczyć kwotę ryczałtu należną za podróż w obie strony). Do obliczenia odległości Beneficjent jest zobowiązany stosować kalkulator odległości opracowany przez KE i udostępniony na stronie programu Erasmus+: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm.

Odległość

Kwota

od 10 do 99 km:

20 € na uczestnika

od 100 do 499 km:

180 € na uczestnika

od 500 do 1 999 km:

275 € na uczestnika

od 2 000 do 2 999 km:

360 € na uczestnika

od 3 000 do 3 999 km:

530 € na uczestnika

od 4 000 do 7 999 km:

820 € na uczestnika

8 000 km lub więcej:

1500 € na uczestnika

Link do kalkulatora odległości:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

 

3. Ryczałt na wsparcie organizacyjne (OS)

Uczelnia realizująca mobilność z krajami programu (KA103-2018) ma prawo do otrzymania ryczałtu na wsparcie organizacyjne uzależnionego od liczby faktycznie zrealizowanych mobilności. W skali:

  1. od 1 do 100 wyjazdów - 350 euro na wyjazd;
  2. powyżej 100 wyjazdów – 350 euro na wyjazd od 1 do 100 plus 200 euro na każdy powyżej 100.

 

Program Erasmus+ mobilność z krajami programu (KA103-2020).

Stawki obowiązujące w projektach zaakceptowanych
w konkursie 2020 roku

 

Program Erasmus+ mobilność z krajami programu (KA107-2019).