Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Zadania

baner
×

Projekt „FILOZOFIA BEZPIECZEŃSTWA – sztuka negocjacji, poprawnego argumentowania i krytycznego myślenia jako atuty kandydatów do służb mundurowych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020 ma celu podniesienie kompetencji ogólnorozwojowych związanych z poprawnym argumentowaniem, krytycznym, samodzielnym myśleniem, logiką oraz heurystyką u minimum 150 uczniów 4 szkół ponadgimnazjalnych (90K/60M) z Podkarpacia poprzez prowadzenie przez kadrę dydaktyczną WSPiA fakultatywnych zajęć/kursów edukacyjnych z filozofii w ramach realizacji trzeciej misji Uczelni.

 

Zadania:

 1. Fakultatywne zajęcia z filozofii rozwijające kompetencje ogólnorozwojowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie, Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Stalowej Woli, Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie w roku szkolnym 2017/2018.
 2. Fakultatywne zajęcia z filozofii rozwijające kompetencje ogólnorozwojowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie, Zespołu Szkół Publicznych  w Rymanowie w roku szkolnym 2018/2019.

 

W TRAKCIE ZAJĘĆ BĘDĄ REALIZOWANE NASTĘPUJĄCE MODUŁY:

 1. Sztuka krytycznego myślenia i wnioskowania - 10h
  • czym są heurystyki, stereotypy i atrybucje,
  • kto jest kim i czym jest co? -warsztat interaktywny,
  • gra społeczna - zgadnij co zrobi ? ocena i analiza symulowanych zjawisk społecznych.
 2. Gry i zabawy argumentacyjne - „Sztuka argumentowania - wartości, zasady” - 6h
  • analiza wypowiedzi w oparciu o kryteria wypracowane przez filozofów greckich 
   i rzymskich,
  • uzasadnienie stanowiska w oparciu o znane modele argumentacyjne (Arystoteles, 
   Cyceron),
  • gry i zabawy z zakresu polemiki, posługiwania się słownictwem policyjnym, 
   wykorzystanie kontekstu filozoficznego i historycznego.
 3.  Gry logiczne - „JESTEM FUNKCJONARIUSZEM PUBLICZNYM”  filozofie argumentacyjne - 10h
  • analiza wypowiedzi uczestników życia publicznego z punktu widzenia istniejących
   filozofii argumentacyjnych,
  • wykazywanie niespójności wypowiedzi, wewnętrznych sprzeczności, 
  • praktyczne skutki przyjęcia określonej filozofii argumentacyjnej.
 4. Zabawa - „JESTEM POLICJANTEM” - 4h
  • przesłuchanie podejrzanego, świadka, ofiary przestępstwa, budowanie zaufania 
   rozmówcy.
 5.  Zabawa – negocjacje, rozwiązywanie sporów - 10h
  • debata na istotne tematy dotyczące  pracy negocjatora (metody negocjacji,  w jakich sytuacjach wykorzystuje się negocjacje, z kim najtrudniej negocjować? przeżycia po akcji negocjacyjnej? kluczowe cechy, predyspozycje niezbędne do bycia negocjatorem policyjnym,
  • GRA NEGOCJATOR POLICYJNY (negocjowanie z niebezpiecznym przestępcą, 
   samobójcą, negocjowanie w sytuacji zakładniczek).

 

ŁĄCZNA ILOŚĆ GODZIN WARSZTATÓW:  40  GODZIN NA GRUPĘ