Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Wpływ ubezwłasnowolnienia na sferę konstytucyjnych wolności i praw jednostki w Polsce

WSTĘP

Literatura odnosząca się do problematyki ubezwłasnowolnienia jest bogata. Natomiast jak dotąd nie ukazało się opracowanie, które w taki sposób ujmowałoby zagadnienia związane z wpływem ubezwłasnowolnienia na sferę konstytucyjnych wolności i praw jednostki. Ten fakt, jak również zainteresowania oscylujące wokół kwestii psychiatryczno-psychologicznego nieprzystosowania społecznego były impulsem dla powstania pracy, która stawia sobie za cel konfrontację praktycznych realizacji teoretycznych założeń ubezwłasnowolnienia z analizą jego wpływu na sferę konstytucyjnych wolności i praw jednostki. Rozpatrując wpływ ubezwłasnowolnienia na sferę konstytucyjnych wolności i praw, należy przeanalizować szereg dziedzin życia człowieka, jak również wiele gałęzi nauk z obszaru prawa, medycyny, psychiatrii oraz psychologii...

pełny tekst publikacji w pliku poniżej