Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia I stopnia

Szukasz ciekawych i atrakcyjnie prowadzonych studiów I stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”? Lepiej nie mogłeś trafić. Poniżej przeczytasz, dlaczego na tym kierunku warto studiować w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej. Wśród atutów Uczelni warto wymienić m.in. zajęcia z praktykami pracującymi w służbach mundurowych, najnowocześniejsze laboratorium kryminalistyczne, strzelnicę elektroniczną oraz przygotowanie do pracy w różnych służbach mundurowych.
Nie zwlekaj, już dziś zarejestruj się w systemie e-rekrutacji WSPiA

Bogate doświadczenie

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa praktycznie do początku istnienia – czyli od ponad 25 lat – kształci studentów na kierunku „BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE”. Na początku była to specjalność na kierunku „administracja”. Później samodzielny kierunek studiów I stopnia.

Od 2014 roku WSPiA jako pierwsza uczelnia w regionie i jedna z kilkunastu w Polsce uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na tym kierunku. Dzięki temu po ukończeniu studiów I stopnia możesz kontynuować naukę w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej zdobywając tytuł zawodowy magistra.

W WSPiA masz duży wybór i wiele możliwości

Studia pierwszego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” trwają sześć semestrów. Kończą się uzyskaniem stopnia zawodowego licencjata.

Proponujemy Ci doskonałą, atrakcyjną i dostosowaną do potrzeb rynku pracy ofertę dydaktyczną.

Możesz wybrać jedną z 6 specjalności:

 

Zajęcia na specjalnościach są uruchamiane pod warunkiem zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów. Jeśli na wybranej przez Ciebie specjalności nie zostanie utworzona grupa, to istnieje możliwość studiowania na specjalności według toku indywidualnego. Możesz także zaproponować specjalność, której nie ma na liście i zrealizować ją w trybie indywidualnym pod warunkiem, że Uczelnia ma możliwości kadrowe jej prowadzenia. Możesz także mnożyć kompetencje poprzez wybranie kilku specjalności.

Zajęcia na studiach I stopnia na kierunku „BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE” w WSPiA prowadzą najlepsi specjaliści z zakresu m.in. kryminalistyki, kryminologii, prawa karnego, prawa policyjnego, psychologii, prawa administracyjnego, obrony narodowej oraz nauk wojskowych.

Zajęcia prowadzą wysocy rangą funkcjonariusze Policji, ABW, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz czynni prokuratorzy i sędziowie. Są to m.in.:

▶prof. dr hab. Ewa Guzik- Makaruk (zastępca Dyrektora Międzynarodowego Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych, członek Krajowej Rady Transplantacyjnej, prezes Stowarzyszenia Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego),

▶ dr hab. Tomasz Bąk, prof. WSPiA (b. Dowódca 21. Brygady Strzelców Podhalańskich),

▶ dr hab. prof. WSPiA Anna Świerczewska-Gąsiorowska (b. prorektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie),

▶ dr hab. Marek Fałdowski (b. Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie),

▶ dr hab. Leszek Wieczorek (b. dyr Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dr. Jana Sehna w Krakowie),

▶ dr. hab. Andrzej Zapałowski (b. eurodeputowany do Parlamentu Europejskiego).

dr Robert Bałdys (b. pierwszy zastępca Komendanta Stołecznego Policji),

▶ dr Małgorzata Chackiewicz (funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej w Rzeszowie),

▶ dr Paweł Chomentowski (b. zastępca dyr. Centrum Antyterrorystycznego ABW, b. Szef Bezpieczeństwa operatora Stadionu Narodowego PL.2012+),

dr Agata Furgała (b. wicedyrektor w MSWiA),

▶ dr Maria Hapunik (Naczelnik Wydziału „Techniki operacyjnej w Komendzie Wojewódzkiej policji w Białymstoku),

dr Bogdan Kołcz (były Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku),

▶ dr Edward Komorowski (Dyrektor Departamentu Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej w Ministerstwie Finansów),

▶ dr Bartłomiej Kowalski (naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną KWP w Rzeszowie),

dr Paweł Łuczkowski (b. szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie),

▶ dr Dorota Mocarska (b. dyr. Instytutu Nauk Prawnych i Instytutu Kształcenia Kadr Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie),

▶ mgr Andrzej Bodzioch (b. naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Rzeszowie),

▶ mgr Alena Myrda (b. naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP w Rzeszowie),

▶ gen. Józef Gdański (b. Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie i Olsztynie),

▶ gen. Dominik Tracz (b. Komendant Główny Straży Granicznej),

▶ insp. Konrad Wolak (b. Komendant Miejski Policji w Rzeszowie, wiceprezes jednej z największych na Podkarpaciu firm ochrony osób i mienia),

▶ mł. insp. dr Maria Hapunik (naczelnik wydziału w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku),

▶mł. Insp. Monika Sokołowska (Naczelnik Wydziału Kryminalnego w Biurze Kryminalnym Komendy Głównej Policji, b. oficer łącznikowy Policji w Ambasadzie RP w Londynie)

▶Ireneusz Ambroziak (b. naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową Komendy Stołecznej Policji, b. naczelnik Wydziału Dochodzeniowo–Śledczego Komendy Stołecznej Policji w Warszawie),

▶ Grzegorz Świszcz (zastępca szefa Rządowego Centrum Bezpieczeństwa),

▶ Tomasz Trzos (funkcjonariusz Centralnego Biura Śledczego Policji w Kielcach),

×
×
×
×
×
×

Praktyka jest najważniejsza

W programie studiów I stopnia na kierunku „BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE” znajdziesz wiele ciekawych zajęć praktycznych m.in. konwersatoria, ćwiczenia, warsztaty, pracownie praktyczne oraz symulowane oględziny miejsca zdarzenia prowadzone przez doświadczonych praktyków. Studenci uczą się także z wykorzystaniem interaktywnego symulatora zagrożeń internetowych pozwalającego na kreowanie i zwalczanie zagrożeń w cyberprzestrzeni, wirtuanego symulatora miejsca zbrodni "Cyber Crime" oraz gier decyzyjnych dotyczące procedur postępowania organów i służb w sytuacjach kryzysowych.

Mamy także nową propozycję atrakcyjnych ćwiczeń, czyli „Klinikę Bezpieczeństwa”. Są to zajęcia, podczas których to ty stajesz się wykładowcą. Podczas ćwiczeń – pod okiem praktyka – rozwiązujesz kazusy, dyskutujesz i uczysz innych studentów. Twoja aktywność i kreatywność podczas takich zajęć premiowana jest dodatkowymi punktami w ramach MIX-a Edukacyjnego.


W WSPiA skorzystasz także z unikalnego system kształcenia dodatkowego. Umożliwia on zdobycie dodatkowych, specjalistycznych kwalifikacji uzupełniających uniwersalne i wszechstronne wykształcenia zdobyte podczas studiów. System nazywa się BED (Bon Edukacji Dodatkowej). W ramach BED możesz wybrać dodatkowe, bezpłatne zajęcia zgodne z Twoimi zainteresowaniami.Budynek dla twojego kierunku studiów

Dla studentów „KRYMINOLOGI” w WSPiA wybudowany został nowoczesny obiekt „Collegium Securitatis”.

Znajdują się w nim m.in.: