Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Zarządzanie - studia I stopnia (licencjackie)

Wieloletnie doświadczenie, współpraca z praktykami z zakresu przedsiębiorczości oraz zarządzania, kompleksowy i nowoczesny program odpowiadający na wyzwania i potrzeby współczesnego biznesu. Odkryj możliwości, jakie stawia przed Tobą WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa na kierunku „Zarządzanie”.

W trakcie nauki w WSPiA poznasz nowoczesne metody zarządzania projektami, finansami, zasobami ludzkimi oraz przedsiębiorstwem. Zrozumiesz procesy biznesowe, nabędziesz umiejętności analityczne, a także zgłębisz zasady skutecznej komunikacji oraz reguły współpracy biznesowej.

Wychodząc naprzeciw potrzebom studentów, nasza Uczelnia proponuje nowe, atrakcyjne rozwiązanie dydaktyczne nazwane „Nowy Kierunek Studiowania – ADMINISTRACJA // ZARZĄDZANIE”. Jest to propozycja dla osób zastanawiających się, którą ścieżkę kariery wybrać.

W WSPiA zamierzając studiować „Administrację” lub „Zarządzanie”, czyli kierunki uniwersalne i multidyscyplinarne, nie musisz podejmować decyzji o wyborze jednego z nich już w momencie składania dokumentów o przyjęcie na studia. Pierwszy rok dla obu kierunków jest wspólny, a przedmioty, które Ci zaproponujemy na pierwszym i drugim semestrze mają charakter ogólny i wprowadzający. Dzięki temu będziesz mieć czas na podjęcie właściwej dla Ciebie decyzji o wyborze konkretnego kierunku studiów.

O tym, czy będzie to „Administracja” czy „Zarządzanie” zdecydujesz dopiero pod koniec pierwszego roku. Wówczas dokonasz też wyboru specjalności.

ZARZĄDZANIE

Na kierunku „Zarządzanie” w WSPiA możesz zdecydować się na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (kończące się uzyskaniem dyplomu licencjata).

Do wyboru masz następujące specjalności podstawowe:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia możesz kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia na kierunku "Administracja".

Poznaj kadrę naukowo-dydaktyczną, która prowadzi zajęcia w WSPiA

×
×
×
×

Studiuj tradycyjnie lub w trybie indywidualnym

Jesteśmy jedyną uczelnią na Podkarpaciu, która wprowadziła nowe możliwości studiowania specjalności w ramach wszystkich kierunków studiów. Oznacza to, że wybierając zaproponowaną przez nas specjalność, możesz studiować ją:

  • tradycyjnie, w ramach uruchomionej grupy,

  • w trybie indywidualnym, pod kierunkiem przydzielonego opiekuna dydaktycznego.

To jednak nie wszystko! Możesz także zaproponować własną specjalność, której nie ma na liście i realizować ją w trybie indywidualnym pod warunkiem, że Uczelnia ma takie możliwości kadrowe. Możesz także mnożyć kompetencje wybierając kilka specjalności - bez dodatkowych kosztów.

Praktyczne przygotowanie do zawodu

Odchodzimy od tradycyjnych form dydaktycznych, ograniczając liczbę wykładów i wprowadzając bardziej praktyczne zajęcia. Studentów naszej Uczelni czekają interaktywne gry biznesowe, pozwalające na zarządzanie wirtualną firmą, gry decyzyjne, zabawy logiczne i biznesowe, a także rozwiązywanie kazusów i casestudy. Zajęcia te prowadzą wybitni praktycy (m.in.: pracownicy urzędów, biznesmeni, prezesi i dyrektorzy dużych firm z różnych branż).

W WSPiA proponujemy także nową formę zajęć nazwaną „Klinika Zarządzania”. W trakcie tych zajęć to Ty wcielasz się w rolę wykładowcy prezentującego pozostałym studentom rozwiązania kazusów. Dzięki temu, poprzez dyskusję i prezentację, masz okazję uczyć innych studentów. Nad wszystkim czuwa oczywiście doświadczony praktyk. Twoja aktywność na takich zajęciach premiowana jest dodatkowymi punktami w ramach MIX-a Edukacyjnego.

Nowi studenci mogą również uczestniczyć w certyfikowanych, specjalistycznych, bezpłatnych szkoleniach z zakresu m.in. zamówień publicznych, audytu wewnętrznego oraz kadr i płac. Dodatkowo planujemy uruchomienie dwóch Akademii kształcących doradców podatkowych oraz księgowych.

Ścieżka kariery

Studia na kierunku „Zarządzanie” prowadzimy z myślą, aby studenci byli jak najlepiej przygotowani do podjęcia pracy. Wychodząc poza uczelniane mury mają kwalifikacje na tyle ogólne i elastyczne (prawnicze, ekonomiczne, biznesowe, socjologiczne, psychologiczne, itd.), z drugiej zaś – na tyle profesjonalne i rzetelne, że mogą przełożyć zdobytą praktykę i wiedzę na różnorodne dziedziny.

Innowacyjna WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa

Od ponad trzech lat nasza Uczelnia realizuje innowacyjny program edukacyjny nazwany Nowoczesna Uczelnia”. Składa się on z trzech oryginalnych w skali kraju projektów podnoszących efektywność i atrakcyjność studiowania:

  • EDR (EDUKATOR) – nowoczesny asystent studenta on-line,

  • SBS, czyli „step by step - krok po kroku”,

  • MIX EDUKACYJNY.

EDUKATOR jest to nowoczesna pomoc dydaktyczna wspomagająca studiowanie i zdobywanie wiedzy. Przed każdymi zajęciami studenci otrzymują od wykładowcy m.in. streszczenie omawianego tematu, materiały dydaktyczne do nauki oraz repetytorium z pytaniami i odpowiedziami wymaganymi do zaliczenia przedmiotu. Dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę z danego tematu wykładowca zamieszcza w „Edukatorze” również dodatkowe pomoce naukowe, kazusy, wyciągi z orzeczeń sądowych itp.

Nowy Model kształcenia – Punktowe Zaliczanie Przedmiotów

WSPiA wchodzi na nowy poziom nauczania! W ostatnim roku nasza Uczelnia przestawiła się na Nowy Model Kształcenia – Punktowe Zaliczanie Przedmiotów. Jest to pierwsze takie systemowe rozwiązanie w skali nie tylko regionu, ale całej Polski. Zaliczenie przedmiotu nie kończy się – jak dotychczas – oceną z egzaminu. Polega na systematycznym uzyskiwaniu punktów odzwierciedlających w sposób obiektywny postęp naszych studentów w zdobywaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji. Co ważne, Nowy Model kładzie nacisk na zajęcia interaktywne i praktyczne, dzięki którym studenci WSPiA mogą zdobyć najwięcej punktów.

Siedem dróg

Studenci punkty za aktywność w ramach wskazanego przedmiotu zbierają przez cały semestr na siedmiu drogach. Cztery z nich są obowiązkowe (egzamin, ćwiczenia, warsztaty, kliniki dydaktyczne), zaś pozostałe trzy (MIX, obecność, inne aktywności) – fakultatywne – dają dodatkowe punkty podnoszące końcową ocenę.

W ramach dróg obowiązkowych ustalane są minimalne liczby punktów, które student musi zdobyć, aby uzyskać zaliczenie danego przedmiotu. Im więcej punktów zdobędzie w ramach dodatkowych dróg – tym lepszą ocenę uzyska na koniec semestru. Ma jednak wyraźnie zaznaczoną metę, do której dąży, systematycznie pracując na swój sukces. Przelicznik punktowy ustalony w ramach danego przedmiotu pozwala studentowi na bieżąco śledzić, jak powiększa się jego dorobek punkowy i na jaką ocenę obecnie pracuje.

Na studiach niestacjonarnych w miejsce tradycyjnych egzaminów WSPiA wprowadziła zupełnie nowy sposób zaliczania przedmiotów - SBS, czyli „step by step - krok po kroku”. Dzięki temu studenci WSPIA nie muszą zdawać egzaminów podczas tradycyjnej sesji. W zamian mogą systematycznie, przez cały semestr, zaliczać tematy omawiane na wykładach.

W WSPiA można także zdobywać dodatkowe punkty – podnoszące ocenę w ramach tzw. MIXA EDUKACYJNEGO. „Premie” można zdobyć m.in.: za działalność w kołach naukowych, udział w seminariach, konferencjach i debatach, projektach badawczych, symulowanych rozprawach sądowych czy za pracę w Klinikach.

Rozwijamy Twoje zainteresowania!

Umożliwiamy Ci również zdobycie dodatkowych, specjalistycznych kwalifikacji, będących uzupełnieniem uniwersalnego i wszechstronnego wykształcenia zdobywanego w trakcie studiów na określonym kierunku. System ten nazwaliśmy w skrócie BED (Bon Edukacji Dodatkowej). W ramach BED możesz wybrać dodatkowe, bezpłatne zajęcia zgodne z Twoimi zainteresowaniami!