Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Studia drugiego stopnia - 2024/2025

Studia w Uczelni są płatne.

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą ubiegać się o stypendia „z budżetu państwa” (stypendia: Rektora dla najlepszych studentów, socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych i zapomogi) oraz stypendia z budżetu Uczelni.
W roku 2022 WSPiA otrzymała na pomoc materialną dla studentów kwotę 7 mln 528,2 tys. zł. Stypendia otrzymuje większość studentów WSPiA. W 2023r. studenci II roku WSPiA, korzystający z pomocy materialnej mogli otrzymać co miesiąc do 2739 zł.

!Sprawdź co otrzymujesz w opłacie za studia!

Studia drugiego stopnia trwają dwa lata (cztery semestry) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.


Kierunki: "ADMINISTRACJA", "BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE"

( I rok - studia drugiego stopnia - magisterskie)
WARIANT OPŁAT DLA ABSOLWENTÓW UCZELNI INNYCH NIŻ WSPIA (BEZ ZNIŻKI W RAMACH PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO)

 

     STUDIA STACJONARNE (DZIENNE)

I rok studiów (semestr pierwszy i drugi) rok akademicki 2024/2025

Wariant miesięczny Wariant semestralny Wariant roczny

5 nieoprocentowanych rat w semestrze:

650 zł/m-c
(10 rat w roku, miesiące: X, XI, XII, I, II, III, IV, V, VI, VII)

opłata za semestr wynosi:

3250 zł

Możliwość opłacenia całego roku z góry z bonifikatą
w wysokości 200 zł! (100 zł za semestr)

Opłata z bonifikatą:
6300 zł

       STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)

I rok studiów (semestr pierwszy i drugi) rok akademicki 2024/2025

Wariant miesięczny Wariant semestralny Wariant roczny

5 nieoprocentowanych rat w semestrze:

570 zł/m-c
(10 rat w roku, miesiące: X, XI, XII, I, II, III, IV, V, VI, VII)

opłata za semestr wynosi:

2850 zł

 

Możliwość opłacenia całego roku z góry z bonifikatą
w wysokości 200 zł! (100 zł za semestr)

Opłata z bonifikatą:
5500 zł

 

 

Wysokość opłaty nie ulega zmianie w trakcie roku akademickiego. W kolejnych latach opłata za studia może wzrastać w granicach tempa wzrostu inflacji.

Wpłaty za studia powinny być wnoszone na konto WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w BGŻ BNP Paribas S.A.
nr 51 20300045 1110 0000 0090 6040.


To nas wyróżnia:

  • Poza jednorazową opłatą wpisową i opłatą za studia, nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat!
  • W ramach Programu Lojalnościowego absolwenci studiów I stopnia w WSPiA (którzy rozpoczęli i ukończyli studia w WSPiA) otrzymują zniżkę w opłacie za studia drugiego stopnia zgodnie z Regulaminem Programu Lojalnościowego.
  • Absolwenci studiów I stopnia w WSPiA zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej za studia drugiego stopnia.