Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Studia jednolite magisterskie 2024/2025

Studia w Uczelni są płatne.

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą ubiegać się o stypendia „z budżetu państwa” (stypendia: Rektora dla najlepszych studentów, socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych i zapomogi) oraz stypendia z budżetu Uczelni.
W roku 2022 WSPiA otrzymała na pomoc materialną dla studentów kwotę 7 mln 528,2 tys. zł. Stypendia otrzymuje większość studentów WSPiA. W 2023r. studenci II roku WSPiA, korzystający z pomocy materialnej mogli otrzymać co miesiąc do 2739 zł.

!Sprawdź co otrzymujesz w opłacie za studia!

W roku akademickim 2024/2025 studenci mają możliwość wyboru następujących wariantów opłaty za studia:

Kierunek "PRAWO"

( I rok - studia jednolite magisterskie)

     STUDIA STACJONARNE (DZIENNE)

I rok studiów (semestr pierwszy i drugi) rok akademicki 2024/2025

Wariant miesięczny Wariant semestralny Wariant roczny

5 nieoprocentowanych rat w semestrze:

650 zł/m-c
(10 rat w roku, miesiące: X, XI, XII, I, II, III, IV, V, VI, VII)

opłata za semestr wynosi:

3250 zł
(z bonifikatą)

 

Możliwość opłacenia całego roku z góry z bonifikatą
w wysokości 200 zł! (100 zł za semestr)

Opłata z bonifikatą:
6300 zł

       STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)

I rok studiów (semestr pierwszy i drugi) rok akademicki 2024/2025

Wariant miesięczny Wariant semestralny Wariant roczny

5 nieoprocentowanych rat w semestrze:

570 zł/m-c
(10 rat w roku, miesiące: X, XI, XII, I, II, III, IV, V, VI, VII)

opłata za semestr wynosi:

2850 zł
(z bonifikatą)

 

Możliwość opłacenia całego roku z góry z bonifikatą
w wysokości 200 zł! (100 zł za semestr)

Opłata z bonifikatą:
5500 zł

 

 

Wysokość opłaty nie ulega zmianie w trakcie roku akademickiego. W kolejnych latach opłata za studia może wzrastać w granicach tempa wzrostu inflacji.

Wpłaty za studia powinny być wnoszone na konto WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w BGŻ BNP Paribas S.A.
nr 51 20300045 1110 0000 0090 6040.


To nas wyróżnia:

  • Poza jednorazową opłatą wpisową i opłatą za studia, nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat!
  • W ramach Programu Lojalnościowego absolwenci studiów I stopnia w WSPiA (którzy rozpoczęli studia w WSPiA w roku akademickim 2022/2023) otrzymają do 10% zniżki w opłacie za studia drugiego stopnia, zgodnie z Regulaminem Programu Lojalnościowego.
  • Absolwenci studiów I stopnia w WSPiA zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej na studia drugiego stopnia.
  • System Edukacji Dodatkowej (BED) – każdy student WSPiA może skorzystać z dodatkowych, bezpłatnych zajęć, m.in.: studiów podyplomowych, kursów i warsztatów pozwalających na zdobycie dodatkowych, specjalistycznych kwalifikacji, które są bardzo ważne w momencie poszukiwania pracy.