Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Sekcja prawa karnego

II rok – semestr III

III rok – semestr V

SEKCJA PRAWA KARNEGO

Nazwa przedmiotu

Imię i nazwisko

prowadzącego zajęcia

Forma zajęć

Wybrane instytucje prawa karnego

Prof. Andrzej Sakowicz

zajęcia specjalizacyjne

Blue Criminology. Zapobieganie przestępczości i sprawiedliwość karna w ujęciu retrospektywnym i współczesnym

Prof. Emil Pływaczewski

zajęcia specjalizacyjne

Struktura przestępstwa

Prof. Andrzej Zoll

zajęcia specjalizacyjne

Środki zabezpieczające w prawie karnym na tle porównawczym

Prof. Zbigniew Ćwiąkalski

zajęcia specjalizacyjne

Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego

Prof. Zbigniew Ćwiąkalski

zajęcia specjalizacyjne

Aktualne problemy wykorzystania
w procesie karnym materiałów dowodowych uzyskanych przez organy ścigania

Prof. Adam Taracha

zajęcia specjalizacyjne

Warsztaty /glosatoria

Prof. Janusz Raglewski

zajęcia specjalizacyjne

Warsztaty /glosatoria

Prof. Andrzej Sakowicz

zajęcia specjalizacyjne