Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Prof. dr hab. Kazimierz Jaremczuk

×

DANE KONTAKTOWE

Katedra Nauk o Zarządzaniu i Ekonomii
e-mail: kazimierz.jaremczuk@wspia.eu
35-310 Rzeszów, ul. Cegielniana 14

Budynek A, pokój nr 18

TERMINY DYŻURÓW

wtorek 11:45 - 13:15

Skype: kazimierz.jaremczuk-wspia

DYŻURY WEEKENDOWE

16.03.2024 godz. 13:00 - 13:45 
20.04.2024 godz. 13:00 - 13:45 
26.05.2024 godz.13.45-14.30
15.06.2024 godz. 13:00 - 13:45 


SEMINARIA DYPLOMOWE

Pokój numer: 18 budynek A

Kierownik Katedry Nauk o Zarządzaniu i Ekonomii     


Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych nadany Uchwałą Rady Wydziału Przemysłu Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach z dnia 16.04.1982 r. -  rozprawa doktorska: Oddziaływanie mierników oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstw na gospodarowanie wsadem w walcowniach hutnictwa żelaza i stali

Stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw nadany Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach z dnia 7 stycznia 1993 r. - rozprawa habilitacyjna: Podmiotowe i przedmiotowe uwarunkowania procesu przemian strukturalnych w przedsiębiorstwie

Tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych nadany Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 stycznia 2014 r.

Podstawowe studia teoretyczne i badania naukowe:

  • przesłanki ewolucji teorii i praktyki zarządzania w ramach nurtu celowościowego i przyczynowego;
  • przedmiotowość i podmiotowość pracownika w procesie funkcjonowania oraz rozwoju organizacji;
  • - zaangażowanie pracownika a jego satysfakcja z pracy, lojalność i zaufanie.
  • Planowane badania naukowe:
  • podmiotowość pracownika przyczyną sprawczą przedsiębiorczości;
  • badanie obiektywnych przesłanek konwersji nurtu celowościowego w nurt przyczynowy w procesie zarządzania organizacją oraz określenie przyszłościowej perspektywy;
  • twórcza destrukcja istotą przedsiębiorczości w ujęciu J. A. Schumpetera – badania interdyscyplinarne.

Realizowane studia teoretyczne oraz badania empiryczne, jak również działalność dydaktyczna, zorientowane są na uwarunkowania procesu przemian strukturalnych w organizacji. W szczególności zorientowane są na identyfikację oraz inkluzję podmiotowych - obok przedmiotowych - uwarunkowań przemian strukturalnych w procesie funkcjonowania i rozwoju organizacji. Przedmiotową orientację, w teorii i praktyce zarządzania, uzasadnia względna dominacja dociekań: czym jest pracownik nad pracami badawczymi kim jest pracownik we współczesnej organizacji? Dociekania te, są zatem w większym zakresie zorientowane na nurt celowościowy, a w mniejszym na identyfikację przyczyny sprawczej. Postulat dociekania w kategorii przyczyny sprawczej stanowi skutek refleksji nad istotą i podmiotowością pracownika, o czym stanowi monografia: Podmiotowość pracownika w zarządzaniu organizacją. PWE, Warszawa 2012.