Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Rekrutacja

baner
×

I TURA REKRUTACJI TRWA!

Rekrutacja do udziału w Projekcie „Absolwent WSPiA liderem rynku pracy

 1. WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa w okresie 01.2017-12.2019 realizuje projekt „Absolwent WSPiA liderem rynku pracy”, którego celem jest nabycie i podniesienie kompetencji zawodowych w zakresie przedsiębiorczości, umiejętności komunikacyjnych, informatycznych i analitycznych, poprzez realizację zajęć warsztatowych i aktywną współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Udział w Projekcie jest bezpłatny i kończy się uzyskaniem certyfikatu.
 2. Wsparcie oferowane w ramach Projektu obejmuje:
  1. zadanie 1: zajęcia warsztatowe Zostań Przedsiębiorcą z WSPIA - 270 godzin,
  2. zadanie 2: dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami - 30 godzin,
  3. zadanie 3: dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, w tym w ramach zespołów projektowych - 120 godzin,  
  4. zadanie 4: wizyty studyjne do wiodących w kraju ośrodków innowacji - 4 wizyty na grupę.
 3. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:
  1. wypełnienie i złożenie przez Kandydatów dokumentów aplikacyjnych,
  2. weryfikacja dokumentów przez Komisję Rekrutacyjną,
  3. poinformowanie Kandydatów o wstępnym zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie (publikacja na stronie internetowej Projektu),
  4. wstępny bilans kompetencji – diagnoza luk kompetencyjnych,
  5. opracowanie i publikacja listy studentów zakwalifikowanych do udziału w Projekcie (lista podstawowa, rezerwowa).

Terminy spotkań informacyjnych:

 • 19.01.2017 r. godz. 9.35 sala 120 A budynek "A",
 • 19.01.2017 r. godz. 10.00 sala 1.02 budynek "B",
 • 21.01.2017 r. godz. 10.00  sala 0.01 budynek "B",
 • 28.01.2017 r. godz. 10.00 sala 23 B  budynek "A".

CO NALEŻY ZROBIĆ ABY ZGŁOSIĆ SIĘ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE?

W celu poprawnego zgłoszenia się do udziału w Projekcie należy:

Kompletna aplikacja rekrutacyjna obejmuje:

 • formularz zgłoszeniowy - wypełniony i podpisany,
 • formularz  rekrutacyjny - wypełniony i podpisany,
 • oświadczenie uczestnika projektu,
 • CV.

Dodatkowym, obowiązkowym narzędziem rekrutacyjnym jest Kwestionariusz Kompetencyjny.
Badanie poziomu kompetencji interpersonalnych, zawodowych, z zakresu przedsiębiorczości zostanie przeprowadzone za pomocą Kwestionariusza Kompetencyjnego. Kwestionariusz ma formę pytań zamkniętych z listą odpowiedzi,  w każdym pytaniu można udzielić tylko jednej odpowiedzi.

 • Bilans Kompetencji dla studentów studiów stacjonarnych zostanie przeprowadzony 26.01.2017 r.  
 • Bilans Kompetencji dla studentów studiów niestacjonarnych zostanie przeprowadzony 29.01.2017 r.

Szczegółowe informacje zostaną Państwu przesłane na e maila.

Przed przystąpieniem do rekrutacji prosimy o zapoznanie się z:


W przypadku jakichkolwiek  pytań w sprawie Projektu lub wątpliwości z wypełnieniem dokumentów rekrutacyjnych służymy Państwu pomocą  - osobami do kontaktów są:

 • Pełnomocnik Rektora ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych – mgr Teresa Kubas-Hul,                             
 • Kierownik działu ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych – mgr Małgorzata KrólBiuro Projektu pokój 1.17 budynek "A", tel. 17 867 04 89, e-mail: projektabsolwent@wspia.eu

Serdecznie zapraszamy do udziału w Projekcie!