Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Oferta edukacyjna 2023/2024

 

W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024 ZAPRASZAMY NA STUDIA NA KIERUNKACH:

KRYMINOLOGIA

studia pierwszego stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
prowadzone w KOLEGIUM BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO I KRYMINOLOGII

KRYMINOLOGIA jest prestiżowym i popularnym kierunkiem. Studia koncentrują się na osobie przestępcy - analizowaniu uwarunkowań psychologicznych oraz społecznych, które doprowadziły go do popełnienia zbrodni oraz mechanizmach, które tworzymy w celu zapobiegania i zwalczania przestępczości.

Studia, na kierunku KRYMINOLOGIA w WSPIA mają charakter multidyscyplinarny. Pozwolą Ci zdobyć wiedzę z zakresu takich nauk jak: psychologia, medycyna, prawo, socjologia czy ekonomia. Poznasz m.in. tajniki profilowania kryminalnego, fenomenologii i etiologii kryminalnej, form i metod zwalczania przestępczości. Na nowym kierunku studiów specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy wiele interesujących przedmiotów łączących kryminologię z historią, sztuką i literaturą.


PRAWO

 

jednolite, 5-letnie studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne

prowadzone w KOLEGIUM PRAWA

PRAWNICZA ŚCIEŻKA APLIKACYJNA PRZYGOTOWUJĄCA DO ODBYCIA
APLIKACJI I WYKONYWANIA ZAWODU: sędziego, prokuratora radcy prawnego, adwokata,
notariusza i komornika.


ŚCIEŻKA PRZYGOTOWUJĄCA DO WYKONYWANIA INNYCH ZAWODÓW
PRAWNICZYCH (m.in.: referendarza sądowego, asystenta sędziego, asystenta prokuratora,
doradcy podatkowego, brokera ubezpieczeniowego, kuratora sądowego i mediatora).

 

STUDIUM EDUKACYJNE - KURS NA APLIKACJE PRAWNICZE
(dawniej Ścieżka Aplikacyjna)

- dodatkowe zajęcia przygotowujące do podjęcia aplikacji ogólnej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (a następnie sędziowskiej lub prokuratorskiej) lub adwokackiej, notarialnej, radcowskiej czy komorniczej;

KLINIKA PRAWA
- studenckie biuro porad prawnych.ADMINISTRACJA

 

studia stacjonarne i niestacjonarne
prowadzone w KOLEGIUM ADMINISTRACJI

specjalności prowadzone na studiach pierwszego stopnia:

• ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - NOWOŚĆ!,
 E-ADMINISTRACJA,

• ADMINISTRACJA CELNA I SKARBOWA,
• ADMINISTRACJA PUBLICZNA,
• FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ,
• ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM - SPEDYCJĄ - LOGISTYKĄ,

specjalności prowadzone na studiach drugiego stopnia:

• DORADZTWO PODATKOWE - NOWOŚĆ!,
• KADRY I PŁACE 
• ADMINISTRACJA CELNA I SKARBOWA,
• ADMINISTRACJA PUBLICZNA,
• FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ,
• ORGANIZACJA PRACY SOCJALNEJ I RESOCJALIZACJA,
• ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM - SPEDYCJĄ - LOGISTYKĄ,
• ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO,
• ADMINISTROWANIE FIRMĄ,
• OCHRONA INFORMACJI,
• ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI.

Zajęcia na specjalnościach są uruchamiane pod warunkiem zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów.
Jeśli na wybranej przez studenta specjalności nie zostanie utworzona grupa, to istnieje możliwość uzyskania specjalności według toku indywidualnego.
Student może także zaproponować specjalność, której nie ma na liście i zrealizować ją w trybie indywidualnym pod warunkiem, że Uczelnia ma możliwości kadrowe jej prowadzenia.
Można także mnożyć kompetencje poprzez wybranie kilku specjalności.

ZARZĄDZANIE

 

studia stacjonarne i niestacjonarne
prowadzone w KOLEGIUM ZARZĄDZANIA

specjalności prowadzone na studiach pierwszego stopnia:

• PSYCHOLOGIA W ZARZĄDZANIU - NOWOŚĆ!
• INFORMATYKA W BIZNESIE - NOWOŚĆ! 
• ZARZĄDZANIE I PRAWO W BIZNESIE - NOWOŚĆ!
• ZARZĄDZANIE FINANSAMI - NOWOŚĆ!
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI.

Po ukończeniu studiów I stopnia możesz kontynuować naukę na studiach II stopnia na kierunku „administracja”.
Wyboru specjalności na studiach II stopnia dokonujesz, składając podanie na studia. Zajęcia na specjalnościach są uruchamiane pod warunkiem zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów.
Jeśli na wybranej przez studenta specjalności nie zostanie utworzona grupa, to istnieje możliwość uzyskania specjalności według toku indywidualnego.
Student może także zaproponować specjalność, której nie ma na liście i zrealizować ją w trybie indywidualnym pod warunkiem, że Uczelnia ma możliwości kadrowe jej prowadzenia.
Można także mnożyć kompetencje poprzez wybranie kilku specjalności.

 

Nie wiesz jeszcze, który z tych dwóch kierunków wybrać? To nie problem!
U nas nie musisz podejmować decyzji o ich wyborze już w momencie składania podania na studia.

Proponujemy Ci unikalną ofertę dydaktyczną nazwaną "ADMINISTRACJA//ZARZĄDZANIE".

Pierwszy rok studiów na ADMINISTRACJI i ZARZĄDZANIU jest wspólny, a przedmioty, których będziesz się wtedy uczyć, mają charakter ogólny i wprowadzający. Przygotują Cię one do podjęcia decyzji o wyborze kierunku studiów – administracji lub zarządzania oraz specjalności – zgodnie z Twoimi zainteresowaniami.
Taką decyzję podejmiesz pod koniec pierwszego roku studiów.

 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

 

studia stacjonarne niestacjonarne
prowadzone w KOLEGIUM BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO I KRYMINOLOGII,

specjalności na studiach pierwszego stopnia:

• PRZYGOTOWANIE OBRONNE I BEZPIECZEŃSTWO MILITARNE - NOWOŚĆ!
• ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE,
• CYBERBEZPIECZEŃSTWO,
• BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE,
• SŁUŻBY OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO,
• PRZECIWDZIAŁANIE PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ I TERRORYZMOWI.

specjalności na studiach drugiego stopnia:

• CYBERBEZPIECZEŃSTWO,
• BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE,
• SŁUŻBY OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO,
• PRZECIWDZIAŁANIE PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ I TERRORYZMOWI,
• KRYMINALISTYKA I KRYMINOLOGIA,
• OBRONNOŚĆ PAŃSTWA I BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE - NOWOŚĆ!
• MENEDŻER BEZPIECZEŃSTWA - ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE.

Zajęcia na specjalnościach są uruchamiane pod warunkiem zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów.
Jeśli na wybranej przez studenta specjalności nie zostanie utworzona grupa, to istnieje możliwość uzyskania specjalności według toku indywidualnego.
Student może także zaproponować specjalność, której nie ma na liście i zrealizować ją w trybie indywidualnym pod warunkiem, że Uczelnia ma możliwości kadrowe jej prowadzenia.
Można także mnożyć kompetencje poprzez wybranie kilku specjalności.

STUDIA PODYPLOMOWE
22 kierunków w tym nowości
zajęcia prowadzone w formie zdalnej (online)SEMINARIA DOKTORANCKIE
dla absolwentów prawa, administracji, bezpieczeństwa wewnętrznego