Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Przewody zakończone

dr Małgorzata CHOMYCZ-ŚMIGIELSKA
09.01.2024
Tytuł rozprawy doktorskiej: Odpowiedzialność prawna wojewody jako organu administracji publicznej.

dr Marcin HARASIMOWICZ
30.10.2020
Tytuł rozprawy doktorskiej: Nowy model kary łącznej - wybrane zagadnienia materialnoprawne.

dr Anna PIENIAK
30.10.2020
Tytuł rozprawy doktorskiej: Sytuacja prawna przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne.

dr Agnieszka SIKORSKA
30.10.2020
Tytuł rozprawy doktorskiej: Publicznoprawne uwarunkowania ratownictwa.

dr Anna MOSKWA
15.10.2019
Tytuł rozprawy doktorskiej: Wynagrodzenie za pracę w aspekcie ustawodawstwa paneuropejskiego i zasad Konstytucji RP.

dr Marcin RABA
15.10.2019
Tytuł rozprawy doktorskiej: Odpowiedzialność dyscyplinarna w Polskim Związku Łowieckim.

dr Maria BERNACKA-SIEMION
15.10.2019
Tytuł rozprawy doktorskiej: Pojęcie czasu i jego znaczenie w prawie karnym materialnym.

dr Agnieszka GAZDA
26.06.2019
Tytuł rozprawy doktorskiej: Zasiłek celowy jako świadczenie pomocy społecznej.

dr Grzegorz SZYNAL
26.06.2019
Tytuł rozprawy doktorskiej: Sądowa kontrola rozwiązania stosunku pracy jako środek ochrony trwałości stosunku pracy.

dr Witold Siuta
04.03.2019
Tytuł rozprawy doktorskiej: Ekspulsja cudzoziemca jako sankcja administracyjna.