Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Administracja - studia II stopnia (magisterskie)

Innowacyjne metody kształcenia, szeroki wybór specjalności dostosowany do wyzwań współczesnego rynku, zajęcia z praktykami oraz możliwości dalszego rozwoju. Sprawdź, dlaczego warto studiować „Administrację” w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej.

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa jest jedną z nielicznych uczelni na Podkarpaciu, które mogą pochwalić się wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu studiów na kierunku „Administracja”.

Kształcimy praktycznie tak, aby absolwent oprócz niezbędnej wiedzy teoretycznej z zakresu prawa i administracji, podstaw ekonomii, posiadał zasób umiejętności, które pozwolą mu sprawnie prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującym prawem, zarządzać zasobami ludzkimi czy podejmować kluczowe decyzje.

Studia drugiego stopnia na kierunku „Administracja” trwają cztery semestry i kończą się uzyskaniem stopnia zawodowego magistra. Prowadzone są w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) lub jednolitych studiów magisterskich o profilu m.in.: administracyjnym, bezpieczeństwo wewnętrzne, ekonomicznym, społeczno-humanistycznym. 

Tegorocznym kandydatom proponujemy następujące specjalności dostosowane do potrzeb pracodawców i kandydatów:

Ukończyłeś/-aś studia licencjackie na innej uczelni niż WSPiA? A może na innym kierunku? Nadal możesz podjąć studia na II stopniu „Administracji” w naszej Uczelni!

Na początku roku akademickiego poprowadzimy dla Ciebie specjalne, dodatkowe zajęcia (oczywiście ZA DARMO) przeznaczone dla absolwentów innych kierunków. Ułatwią Ci one pełniejsze zrozumienie przedmiotów objętych planem studiów. Dzięki temu studia II stopnia będą dla Ciebie łatwiejsze.

Studiuj tradycyjnie lub w trybie indywidualnym

Studia stacjonarne oraz poszczególne specjalności zostaną uruchomione pod warunkiem zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów. Jeśli na wybranej przez Ciebie specjalności nie zostanie utworzona grupa, to będziesz miał możliwość uzyskania specjalności według toku indywidualnego.

To jednak nie wszystko! Możesz także zaproponować własną specjalność, której nie ma na liście i realizować ją w trybie indywidualnym, pod warunkiem, że Uczelnia ma takie możliwości kadrowe. Możesz także mnożyć kompetencje wybierając kilka specjalności - bez dodatkowych kosztów!

Co wyróżnia nasz kierunek?

WSPiA przez ponad 28 lat zdobyła ogromne doświadczenie w kształceniu specjalistów z zakresu administracji. Nie byłoby to możliwe bez wybitnej kadry ekspertów związanych z administracją publiczną, biznesem i przedsiębiorczością, którzy są gwarancją przekazywania praktycznej wiedzy.

Nasza Uczelnia zatrudnia sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, m.in.:

  • Andrzej Kisielewicz (sędzia NSA, b. wiceprezes NSA, b. wiceprzewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej),

  • Bożena Wieczorska (sędzia NSA w stanie spoczynku),

  • Zbigniew Czarnik (sędzia NSA),

  • Robert Sawuła (sędzia NSA).

Poznaj kadrę naukowo-dydaktyczną, która prowadzi zajęcia na WSPiA >>

×
×
×
×
×
×

Praktyczne przygotowanie do zawodu

Studiując „Administrację” zdobywasz nie tylko cenną wiedzę, ale przede wszystkim budujesz swój warsztat. Dla studentów przygotowaliśmy wiele ciekawych zajęć praktycznych, pozwalających na naukę z wykorzystaniem interaktywnych gier biznesowych pozwalających na zarządzanie wirtualną firmą oraz gier decyzyjnych.

W WSPiA proponujemy Ci nową formę zajęć nazwaną „Klinika Administracji”. W trakcie tych zajęć to Ty wcielasz się w rolę wykładowcy prezentującego pozostałym studentom rozwiązania kazusów i casestudy. Dzięki temu, poprzez dyskusję i prezentację, masz okazję uczyć innych studentów. Nad wszystkim czuwa oczywiście doświadczony praktyk. Twoja aktywność na takich zajęciach premiowana jest dodatkowymi punktami w ramach MIX-a Edukacyjnego.

Jedno czesne - wiele możliwości

WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej nie pobiera żadnych dodatkowych opłat poza opłatą za studia. Otrzymujesz za to wiele dodatkowych możliwości własnego rozwoju. A co najważniejsze - studia II stopnia na kierunku „Administracja” w WSPiA to najtańsza oferta wśród uczelni niepublicznych na Podkarpaciu, dlatego nie zwlekaj i już dziś dołącz do nas!

W cenie studiów otrzymasz także Bon Edukacji Dodatkowej (BED), dzięki któremu jeden semestr wybranych studiów podyplomowych zrealizujesz za darmoBez dodatkowych opłat będziesz mógł także wybrać drugą specjalność lub drugi kierunek studiów! Na innych uczelniach niepublicznych takie studia to wydatek znacznie ponad 10 tys. zł przez dwa lata.

Ścieżka kariery

Kończąc studia na kierunku, bogate doświadczenie i praktyczne podejście do nauki na kierunku „Administracja” sprawia, że WSPiA może pochwalić się tym, iż wielu jej absolwentów znajduje zatrudnienie w niemal każdej instytucji i podmiocie gospodarczym.

Absolwenci naszej Uczelni pracują m.in.: w administracji państwowej i samorządowej, firmach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach i agencjach celnych, urzędach skarbowych, firmach HR, firmach doradztwa podatkowego, turystyce, ZUS-ie, firmach consultingowych, zakładach opieki zdrowotnej, organizacjach pozarządowych, własnej działalność gospodarczej, agencjach reklamowych, przedsiębiorstwach, agencjach nieruchomości, biurach rachunkowych, Straży Granicznej czy Policji. Tysiące naszych absolwentów to pracownicy jednostek samorządowych, urzędów państwowych, banków, służb bezpieczeństwa wewnętrznego i jednostek gospodarczych.

Absolwenci kierunku „Administracja” bardzo często pełnią funkcje kierownicze oraz zajmują inne ważne stanowiska w najważniejszych urzędach i instytucjach administracji państwowej.

Absolwentami „Administracji” w WSPiA są m.in. gen. bryg. SG Tomasz Praga – były Komendant Główny Straży Granicznej; młodszy inspektor Henryk Moskwa –były Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie oraz Wiesław Łyszczek – były Główny Inspektor Pracy.

Nowy Model kształcenia – Punktowe Zaliczanie Przedmiotów

WSPiA wchodzi na nowy poziom nauczania! W ostatnim roku nasza Uczelnia przestawiła się na Nowy Model Kształcenia – Punktowe Zaliczanie Przedmiotów. Jest to pierwsze takie systemowe rozwiązanie w skali nie tylko regionu, ale całej Polski. Zaliczenie przedmiotu nie kończy się – jak dotychczas – oceną z egzaminu. Polega na systematycznym uzyskiwaniu punktów odzwierciedlających w sposób obiektywny postęp naszych studentów w zdobywaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji. Co ważne, Nowy Model kładzie nacisk na zajęcia interaktywne i praktyczne, dzięki którym studenci WSPiA mogą zdobyć najwięcej punktów.

Siedem dróg

Studenci punkty za aktywność w ramach wskazanego przedmiotu zbierają przez cały semestr na siedmiu drogach. Cztery z nich są obowiązkowe (egzamin, ćwiczenia, warsztaty, kliniki dydaktyczne), zaś pozostałe trzy (MIX, obecność, inne aktywności) – fakultatywne – dają dodatkowe punkty podnoszące końcową ocenę.

W ramach dróg obowiązkowych ustalane są minimalne liczby punktów, które student musi zdobyć, aby uzyskać zaliczenie danego przedmiotu. Im więcej punktów zdobędzie w ramach dodatkowych dróg – tym lepszą ocenę uzyska na koniec semestru. Ma jednak wyraźnie zaznaczoną metę, do której dąży, systematycznie pracując na swój sukces. Przelicznik punktowy ustalony w ramach danego przedmiotu pozwala studentowi na bieżąco śledzić, jak powiększa się jego dorobek punkowy i na jaką ocenę obecnie pracuje.

Na studiach niestacjonarnych w miejsce tradycyjnych egzaminów WSPiA wprowadziła zupełnie nowy sposób zaliczania przedmiotów - SBS, czyli „step by step - krok po kroku”. Dzięki temu studenci WSPIA nie muszą zdawać egzaminów podczas tradycyjnej sesji. W zamian mogą systematycznie, przez cały semestr, zaliczać tematy omawiane na wykładach.

W WSPiA można także zdobywać dodatkowe punkty – podnoszące ocenę w ramach tzw. MIXA EDUKACYJNEGO. „Premie” można zdobyć m.in.: za działalność w kołach naukowych, udział w seminariach, konferencjach i debatach, projektach badawczych, symulowanych rozprawach sądowych czy za pracę w Klinikach.

Pewna praca i atrakcyjne wynagrodzenie

Kierunek „Administracja” w WSPiA, daje wiele perspektyw i możliwości, a absolwenci naszej Uczelni bardzo dobrze radzą sobie na rynku pracy. Możemy się o tym przekonać sięgając po raport o Ekonomicznych Losach Absolwentów (ELA) przygotowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Z danych wynika, że aż 98,6% procent absolwentów studiów II stopnia w WSPiA na kierunku „Administracja” znajduje pracę tuż po ukończeniu nauki. Jest to drugi wynik na Podkarpaciu!