Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Kadra naukowo-dydaktyczna na studiach II stopnia

WSPiA przez ponad 25 lat zdobyła ogromne doświadczenie w kształceniu specjalistów z zakresu administracji. Zbudowała także doskonałą kadrę fachowców i praktyków - zobacz wykaz pracowników naukowo-dydaktycznych WSPiA.

Nasza Uczelnia zatrudnia sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego. Są to m.in.:

 • prof. Bożena Wieczorska (sędzia NSA w stanie spoczynku),
 • prof. Zbigniew Czarnik (sędzia NSA),
 • prof. Robert Sawuła (sędzia NSA).

Należy podkreślić, że istotny wkład w rozwój kierunku "ADMINISTRACJA" w WSPiA włożyli także sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku:

 • prof. Zygmunt Niewiadomski,
 • prof. Ludwik Żukowski,
 • prof. Andrzej Kisielewicz (sędzia NSA, b. wiceprezes NSA, b. wiceprzewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej),

Zajęcia na studiach II stopnia na kierunku „ADMINISTRACJA” prowadzą także m.in.:

 • prof. Wiesław Czyżowicz (prawo międzynarodowe, prawo celne),
 • prof. Antoni Dral (prawo pracy i ubezpieczeń społecznych),
 • prof. Krzysztof Eckhardt (prawo konstytucyjne),
 • prof. Zdzisław Gawlik (prawo cywilne),
 • prof. Kazimierz Jaremczuk (zarządzanie)
 • prof. Jerzy Kitowski (ekonomia, analiza ekonomiczno-finansowa),
 • prof. Andrzej Witkowski (historia administracji, historia prawa),
 • dr hab. Tomasz Białowąs (zarządzenie transportem i logistyką),
 • dr hab. Ryszard Pukała (ekonomia, rachunkowość),
 • dr hab. Ilona Przybojewska (prawo ochrony środowiska),
 • dr hab. Stanisław Rysz (ochrona danych osobowych),
 • dr hab. Agnieszka Rzepka (zarządzanie),
 • dr hab. Bożena Sowa (ekonomia, rachunkowość),
 • dr hab. Piotr Witkowski (prawo celne),
 • dr hab. Lech Żukowski (nauka o administracji),
 • dr Mariusz Baran (prawo ochrony środowiska),
 • dr Małgorzata Chackiewicz (prawo celne),
 • dr Katarzyna Dokukin (prawo finansowe, prawo podatkowe),
 • dr Karol Flisek (prawo administracyjne),
 • dr Małgorzata Gajda-Durlik (prawo administracyjne, postępowanie administracyjne),
 • dr Agnieszka Gałakan-Halicka (prawo cywilne),
 • dr Wojciech Głód (zarządzanie),
 • dr Krzysztof Heliniak (samorząd i prawo samorządowe),
 • dr Joanna Herda-Jarecka (prawo celne),
 • dr Hubert Kawalec (socjologia, PR, marketing),
 • dr Maciej Kobak (prawo administracyjne, postępowanie administracyjne),
 • dr Urszula Kosielińska – Grabowska (legislacja),
 • dr Tatiana Kożak-Siara (rachunkowość),
 • dr Mirosław Kurek (ekonomia, ekonomika przemysłu),
 • dr Wojciech Lichota (ekonomia, finanse),
 • dr Paweł Łuczkowski (zarządzanie kryzysowe),
 • dr Marcin Marszałek (prawo gospodarcze),
 • dr Anna Moskwa (prawo pracy),
 • dr Przemysław Niemczuk (prawo administracyjne),
 • dr Hubert Obora (zarządzanie),
 • dr Grażyna Pelewicz (prawo podatkowe),
 • dr Marta Pietras-Eichberger (prawo międzynarodowe),
 • dr Rafał Polak (politologia, medioznawstwo),
 • dr Dariusz Rałowski (zarządzanie kryzysowe),
 • dr Agnieszka Sikora (ochrona danych osobowych),
 • dr Małgorzata Skawińska (prawo gospodarcze, mediacje),
 • dr Grzegorz Szynal (prawo pracy),
 • dr Marek Uryniak (ekonomia, finanse),
 • dr Ewa Wierzbicka (prawo gospodarcze),
 • dr inż. Jacek Poleszak (zarządzanie transportem i logistyka),
 • mgr Teresa Kubas-Hul (projekty UE, pozyskiwanie środków zewnętrznych).